Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim jedenáctý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Festival se letos uskuteční od pátku 1. října do čtvrtka 7. října, především pak o víkendu 2. až 3. října 2021. Hlavním tématem jsou letos cesty a spojnice, kterými jsou naše města protkaná.

Vila Tugendhat se účastní formou tří přednášek, které spojuje téma zahradní architektury, konkrétně zaměřených na zahradu vily Tugendhat, která je neodmyslitelnou součástí celého architektonického konceptu, a na svah nad Lužánkami s přesahy do plánované obnovy Arnoldovy vily. Celá oblast svahu nad Lužánkami byla již v 19. století protknuta cestní sítí, která byla v zahradě vily Tugendhat zachována i při stavbě vily a nedávné památkové obnově. 

Přemysl Krejčiřík představí projekt obnovy zahrady z let 2010–2012, Roman Zámečník promluví o zahradní architektuře meziválečného Československa se zaměřením na vilovou kolonii nad Lužánkami a specialista na světelný design Vladimír Burian odkryje historii umělého osvětlování až po současné trendy v kontextu vily. Vladimír Burian (společně s ateliérem světelného designu na Divadelní fakultě JAMU) je taktéž autorem čtvrté výstavy z letošní výstavní série Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat s názvem INTERPRETACE 4: ZAHRADNÍ ILUMINACE:  

https://www.tugendhat.eu/cz/moznosti-interpretace-1/interpretace-4.html.  

Více k celému projektu zde

Na všechny přednášky je nutná rezervace předem. Navíc byla ve spolupráci s Kulturním centrem Josefa Arnolda naplánovaná i procházka po Černých polích, která svým obsahem doplní zmíněné přednášky o celkový kontext vilové kolonie a Arnoldovu vilu.     

PROGRAM:

Památková obnova zahrady vily Tugendhat 

Sraz: so 2. 10., 15:00, Vila Tugendhat

Zahradní architekt Přemysl Krejčiřík představí postupy a technologie, které vedly k původnímu vzhledu zahrady této UNESCO památky. Zahradu vily Tugendhat tvoří nejen jedinečný přírodní rámec domu, je se stavbou propojena ve smyslu architektonických interiérových i exteriérových vazeb v jeden unikátní komplex, jenž je památkou UNESCO. Návrat k původnímu vzhledu zahrady byl možný díky zálibě Fritze Tugendhata ve fotografování. Dochováno bylo velké množství materiálu, který zachycuje, a to i barevně, podobu zahrady a její květeny v době, kdy v domě žila rodina, včetně květeny v interiéru domu. 

 

Světlo: kýč, nebo estetické záležitost (přednáška)

Sraz: so 2. 10., 19:00, Vila Tugendhat, Černopolní 45  

Specialista na světelný design Vladimír Burian odkryje historii umělého osvětlování až po současné trendy kontextu vily. Jedním ze základních principů vily je propojení interiéru a exteriéru. Zahrada se stává součástí jednoho prostoru, obývaného a formujícího. Prosklené stěny hlavního obytného prostoru rozhodně nejsou pasivním účastníkem naší existence. Vyžadují akci – vyžadují pohled. Charakteristickým rysem této městské zahrady je zbytkové světlo soustavy městského osvětlení. Uniformní spektrum s výraznou monochromatickou stopou oranžového světla se stává neoddělitelným pozadím pro vnímání jakékoliv městské krajiny. Pokud chceme zahradu vily zvýraznit na tomto pozadí, nabízí se možnost nasvítit ji a oddělit tak blízké okolí vily (tedy vlastní zahradu) pomocí změny světelné chromatičnosti. Přednáška specialisty na světelný design Vladimíra Buriana se týká vhodnosti použitého umělého osvětlení v souvislosti s jeho estetickým posuzováním. Jak je to s tvarem světla? Kde se potkává architekt a světelný inženýr, kde stojí proti sobě? Proč vnímáne vánoční světelnou výzdobu měst jako kýč? Proč jsou dynamické spektrální změny současných LED svítidel nuda? Je in rosvěcet, nebo zhasínat? Přednáška probírá témata od historie estetického posuzování umělého osvětlování, po současný trend ve svícení – HCL (human central lighting). 

 

Vilová zahradní architektura 

Sraz: ne 3. 10., 17:00, nutná rezervace, Vila Tugendhat, Černopolní 45

Přednáška památkáře Romana Zámečníka o zahradní architektuře meziválečného Československa se zaměřením na vilovou kolonii nad Lužánkami. Na konkrétních příkladech tehdejších nejproduktivnějších ateliérů Josefa Vaňka, či Josefa Kumpána, kteří udávali směr hlavnímu proudu, budou prezentovány typické projevy prvorepublikové zahradní architektury. Pozornost bude blíže věnována ukázkám z brněnského prostředí a z vilové kolonie nad parkem Lužánky.  

 

Vilová kolonie: Černá pole

Sraz: so 2. 10., 10:00, Vila Tugendhat, Černopolní 45

S průvodcem spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda projdeme trasu kolem významných architektonických objektů – Arnoldovy vily či vily Tugendhat. Brno Černá Pole představují vůbec první vilovou kolonii na našem území, kterou odstartoval v 60. letech 19. století svou tvorbou architekt Josef Arnold. Vedle své vlastní vily postavil ve svahu nad městským parkem Lužánky čtveřici vil pro majetné měšťany. Časem se kolonie rozrůstala o další luxusní nemovitosti, včetně klenotu moderní architektury, vily Tugendhat. Paradoxně v jejich sousedství vyrostla i jedna z prvních dělnických kolonií nebo areál dnešní Mendelovy univerzity. V Černých Polích dále naleznete funkcionalistickou kavárnu ERA, romantikou dýchající Schodovou ulici nebo první realizaci architekta Ernsta Wiesnera.

 

PRODEJ VSTUPENEK:

Všechny přednášky jsou zdarma (jako celý festival), ale je na ně nutná rezervace předem.

Kapacita omezena, rezervace probíhají přes oficiální web festivalu: https://www.denarchitektury.cz/