Vila Tugendhat se opět zapojí do již osmého ročníku celorepublikového festivalu oslav architektury, který připravil od 28. září do 4. října spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami. Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa.

 

Výstava SVOJDOMOV

Moderní bydlení je aktuální téma v každé době. Realizace dobové funkcionalistické městské čtvrti Svojdomov v Žilině z roku 1931 na Slovensku patří k největším stavebním akcím v Československu, kde se odrazily myšlenky programu Nového bydlení, definovaného výstavní kolonií Weissenhof ve Stuttgartu (1927).

Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti jejího autora ing. arch. Dušana Mellnera 1. 10. 2018 v 17 h v technickém podlaží vily Tugendhat.

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná v rámci otvírací doby vily bez předchozí rezervace, vstupné: 50 Kč / osoba.

 

KONFERENCE MODERNÍ BYDLENÍ

Pondělí 1. 10., 13.00–18.00, vila Tugendhat, Černopolní 45

Zosobněné myšlenky programu Nové bydlení byly prezentovány ve výstavní bytové kolonii Weissenhof ve Stuttgartu (1927). Jako přímá reakce a odezvy na světovou výstavu ve Stuttgartu byla v Československu realizovaná výstavní kolonie v Brně Nový dům (1928) či sídliště Baba (1932) v Praze, obytná čtvrť ve Zlíně a městská čtvrť Svojdomov (1931) v Žiline. Významu a současnému stavu těchto kolonií je věnována mezinárodní odborná konference.

PROGRAM KONFERENCE:

13:00 slavnostní zahájení
Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. vedúca katedry KARCH, SvF STU Bratislava
Mgr. Lucie Valdhansová – Muzeum města Brna – samostatné oddělení vila Tugendhat

13:30 Ing. arch. Dušan Mellner, Ph.D. (KARCH SvF STU)
Moderné bývanie v štvrti Svojdomov v Žiline na Slovensku

14:00 Mgr. Jindřich Chatrný a PhDr. Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna)
Kolonie Nový dům (1928) v Brně

14:30 Diskuze

15:00 Mgr. Ladislava Horňáková (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)
Mezinárodní bytová soutěž ve Zlíně 1935

15:30 PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. (Oddelenie architektúry HÚ SAV)
Moderné bývanie v Bratislave v medzivojnovom období

16:00 Mgr. Alena Křížková (NPÚ ÚOP Praha)
Pražská Baba

16:30 Diskuze

17:00 Vernisáž výstavy Svojdomov

Konference i vernisáž je přístupná bez předchozí rezervace a zdarma.