Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v podzimních měsících roku 2017 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňuje věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu a občanské výchovy.

Při edukačních programech jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských a světových kulturních a dějinných souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorkou edukačních programů je Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D., a realizátorkou Mgr. Lucie Valuchová.

 

Plakát ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

 

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:
a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“
b) Design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailu“
c) Souhra architektury a přírody
d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení
e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:
a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt nejen vily Tugendhat
b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin
c) Příroda a její místo v architektuře
d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury
e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

 

TERMÍNY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ: PODZIM 2017

ZÁŘÍ
středa 20. září od 8.00 – obsazeno
čtvrtek 21. září od 8.00 – obsazeno
pátek 22. září od 8.00 – obsazeno

ŘÍJEN
úterý 3. října od 8.00 – obsazeno
středa 4. října od 8.00 – obsazeno
čtvrtek 5. října od 8.00 – obsazeno
pondělí 16. října od 10.00 – obsazeno
úterý 17. října od 8.00 – obsazeno
středa 18. října od 8.00 – obsazeno

LISTOPAD
středa 1. listopadu od 8.00 – obsazeno
čtvrtek 2. listopadu od 8.00 – obsazeno
pátek 3. listopadu od 8.00 – obsazeno
úterý 14. listopadu od 8.00 – obsazeno
středa 15. listopadu od 8.00 – obsazeno
čtvrtek 16. listopadu od 8.00 – obsazeno
pondělí 27. listopadu od 10.00 – obsazeno
úterý 28. listopadu od 8.00 – obsazeno
středa 29. listopadu od 8.00 – obsazeno

PROSINEC
pondělí 11. prosince od 10.00 – obsazeno
úterý 12. prosince od 8.00 – obsazeno
středa 13. prosince od 8.00 – obsazeno

 

KONTAKT A REZERVACE

VSTUPNÉ A REZERVACE
Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků / studentů.
V případě zájmu, napište prosím e-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
Mgr. Petr Dvořák
petr.dvorak@tugendhat.eu

LEKTORKA
Mgr. Lucie Valuchová
409624@mail.muni.cz

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (vyučující Alice Křížová Stuchlíková) a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).