Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v podzimních měsících roku 2019 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňuje věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu i českého jazyka a literatury na základních školách a ekvivalentů těchto předmětů na školách navazujících.

Při edukačních programech jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských i světových kulturních a historických souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorka edukačních programů je Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D., a realizátorky jsou vedle autorky také Mgr. Neli Hejkalová a Bc. Barbora Slivová.

Akce jsou obrazově i zvukově zaznamenávány za účelem popularizace, vzdělávání a výzkumu. 

 

Plakát ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

 

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“
b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“
c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat
d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení
e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy
f) Proti proudu času ve vile Tugendhat
g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus
b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin
c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat
d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury
e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy
f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat
g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

 

TERMÍNY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ: PODZIM 2019

Termíny edukačních programů jsou vypisovány mimo rezervační systém prohlídek před každým následujícím pololetím. V případě, že si přejete zasílat informace k edukačním programům, zašlete název, adresu školy a kontaktní email na barbora.bencikova@tugendhat.eu.

ZÁŘÍ

čtvrtek 19. září – obsazeno
pátek 20. září – obsazeno
úterý 24. září – obsazeno
středa 25. září – obsazeno 
čtvrtek 26. září – obsazeno 

ŘÍJEN

úterý 1. října – obsazeno 
středa 2. října – obsazeno
čtvrtek 3. října – obsazeno 
úterý 8. října – obsazeno 
pátek 11. října – obsazeno 
úterý 15. října – obsazeno 
středa 16. října – obsazeno 
čtvrtek 17. října – obsazeno
středa 23. října – obsazeno 
čtvrtek 24. října – obsazeno

LISTOPAD

úterý 5. listopadu – obsazeno
středa 13. listopadu – obsazeno
čtvrtek 14. listopadu – obsazeno
úterý 19. listopadu – obsazeno
středa 20. listopadu – obsazeno
čtvrtek 21. listopadu – obsazeno
středa 27. listopadu – obsazeno
čtvrtek 28. listopadu – obsazeno

PROSINEC 

středa 4. prosince – obsazeno
čtvrtek 5. prosince – obsazeno
úterý 10. prosince – obsazeno
středa 11. prosince – obsazeno
čtvrtek 12. prosince – obsazeno

 

Vždy od 8.00

 

KONTAKT A REZERVACE

VSTUPNÉ A REZERVACE

Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků/studentů.
V případě zájmu, napište prosím e-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího.

 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Bc. Barbora Benčíková
barbora.bencikova@tugendhat.eu

 

LEKTORKY 

Mgr. Neli Hejkalová
neli.hejkalova@gmail.com

dr. Alice Křížová Stuchlíková
alicest@email.cz

Bc. Barbora Slivová
slivova.barbora@gmail.com 

 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 (vyučující Alice Stuchlíková) a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).