V souladu s aktuálními nařízeními Vlády ČR proti šíření onemocnění COVID-19 jsou prozatím edukační programy na období jaro 2021 zrušeny. Jako alternativu a možnou aktivitu na doma nebo online výuku jsme pro Vás připravili nové edukační listy o historii vily a její památkové obnově a vystřihovánku Kirigami. Přejeme Vám příjemnou zábavu!
Pro další info ohledně edukačních programů kontaktujte ludmila.haasova@tugendhat.eu.

Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v podzimních měsících roku 2020 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňují věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu i českého jazyka a literatury na základních školách a ekvivalentů těchto předmětů na školách navazujících.

Během edukačních programů jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských i světových kulturních a historických souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorka edukačních programů je Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D., a realizátorky jsou vedle autorky také Bc. Ludmila Haasová a Bc. Barbora Slivová.

Akce jsou obrazově i zvukově zaznamenávány za účelem popularizace, vzdělávání a výzkumu. 

 

Plakát ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

 

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“

b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“

c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení

e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

f) Proti proudu času ve vile Tugendhat

g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

 

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus

b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin

c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat

g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

 

TERMÍNY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ: PODZIM 2020
vždy od 8.00

ZÁŘÍ

středa 2. září – obsazeno
středa 23. září – obsazeno
čtvrtek 24. září – obsazeno
úterý 29. září – obsazeno
středa 30. září – obsazeno

ŘÍJEN

středa 7. října – zrušeno  
čtvrtek 8. října – zrušeno  
úterý 13. října– zrušeno  
středa 14. října – zrušeno
úterý 20. října– zrušeno  
středa 21. října – zrušeno  
čtvrtek 22. října – zrušeno  

LISTOPAD

středa 4. listopadu – zrušeno  
čtvrtek 5. listopadu – zrušeno  
úterý 10. listopadu – zrušeno  
středa 11. listopadu – zrušeno  
čtvrtek 12. listopadu – zrušeno  
středa 18. listopadu – zrušeno  
čtvrtek 19. listopadu – zrušeno  
středa 25. listopadu – zrušeno  
čtvrtek 26. listopadu– zrušeno  

PROSINEC

úterý 1. prosince– zrušeno  
středa 2. prosince– zrušeno  
čtvrtek 3. prosince – zrušeno  
středa 9. prosince – zrušeno  
čtvrtek 10. prosince – zrušeno  
úterý 15. prosince– zrušeno  
středa 16. prosince – zrušeno  
čtvrtek 17. prosince – zrušeno   


JARO 2021
Termíny na jaro 2021 v souladu s aktuálními nařízeními Vlády ČR proti šíření onemocnění COVID-19 prozatím nebyly vypsány.

 

KONTAKT A REZERVACE

VSTUPNÉ A REZERVACE

Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků/studentů.

Pro rezervaci konkrétního termínu, napište e-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího.

V případě, že si přejete zasílat informace k edukačním programům, zašlete název školy a e-mail na vyučujícího na adresu ludmila.haasova@tugendhat.eu.

 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Bc. Ludmila Haasová
ludmila.haasova@tugendhat.eu

 

LEKTORKY 

Bc. Ludmila Haasová
ludmila.haasova@tugendhat.eu

Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D.
alicest@email.cz

Bc. Barbora Slivová
slivova.barbora@gmail.com 

 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 pod pedagogickým vedením Alice Křížové Stuchlíkové a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).

Na přípravě podkladů pro oba edukační programy zaměřené mj. na německou výtvarnou školu Bauhaus se podílely studentky Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2019 (vyučující rovněž A. Křížová Stuchlíková).