Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v podzimních měsících roku 2021 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňují věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu i českého jazyka a literatury na základních školách a ekvivalentů těchto předmětů na školách navazujících.

 

Během edukačních programů jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských i světových kulturních a historických souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorka edukačních programů je Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D., a realizátorky jsou vedle autorky také Bc. Ludmila Haasová a Bc. Barbora Slivová.

Akce jsou obrazově i zvukově zaznamenávány za účelem popularizace, vzdělávání a výzkumu. 

 

Plakát ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

 

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“

b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“

c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení

e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

f) Proti proudu času ve vile Tugendhat

g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

 

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus

b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin

c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat

g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

 

TERMÍNY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ: PODZIM 2021

ZÁŘÍ
čtvrtek 16. září – obsazeno
pátek 17. září – obsazeno
pátek 24. září – obsazeno

ŘÍJEN
středa 20. října – obsazeno
čtvrtek 21. října – obsazeno
pátek 22. října – obsazeno

LISTOPAD
úterý 2. listopadu – obsazeno
středa 3. listopadu – obsazeno
čtvrtek 4. listopadu – obsazeno
úterý 9. listopadu – obsazeno
středa 10. listopadu – obsazeno
čtvrtek 11. listopadu – obsazeno
úterý 16. listopadu – obsazeno
čtvrtek 18. listopadu – obsazeno
úterý 23. listopadu – obsazeno
středa 24. listopadu – obsazeno
čtvrtek 25. listopadu – obsazeno
úterý 30. listopadu – obsazeno

PROSINEC:
středa 1. prosince – obsazeno
čtvrtek 2. prosince – obsazeno
úterý 7. prosince – obsazeno
středa 8. prosince – obsazeno
čtvrtek 9. prosince – obsazeno
úterý 14. prosince – obsazeno
středa 15. prosince – obsazeno
čtvrtek 16. prosince – obsazeno 


Vždy od 8.00

 

KONTAKT A REZERVACE

VSTUPNÉ A REZERVACE

Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků/studentů.

Objednávky na konkrétní termín edukačního programu přijímáme od 6. září 2021 od 10.00. E-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího, zasílejte na adresu ludmila.haasova@tugendhat.eu.

V případě, že si přejete zasílat informace k edukačním programům, zašlete název školy a e-mail na vyučujícího na adresu ludmila.haasova@tugendhat.eu.

 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Bc. Ludmila Haasová
ludmila.haasova@tugendhat.eu

 

LEKTORKY 

Bc. Ludmila Haasová
haasovalu@gmail.com

Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D.
alicest@email.cz

Bc. Barbora Slivová
slivova.barbora@gmail.com 

 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 pod pedagogickým vedením Alice Křížové Stuchlíkové a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).

Na přípravě podkladů pro oba edukační programy zaměřené mj. na německou výtvarnou školu Bauhaus se podílely studentky Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2019 (vyučující rovněž A. Křížová Stuchlíková).