Dva brněnské kolektivy AVA a Move the City ve svém společném projektu usilují o překonání konvenční, serializované zkušenosti, při níž je vila prezentovaná v zažitém architektonickém a uměleckohistorickém kánonu. Využívají k tomu introspektivní zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti, které vedou k prohloubenému vnímání prostoru bez přímočaré vizuální, či estetické vazby na vilu. Jejich přístup vychází zejména z technik aktivního poslouchání (deep listening) a autentického pohybu (authentic movement).

Výstava je výsledkem zvukového a pohybového výzkumu, který prozkoumává dialektiku niterného psychického stavu jedince a jeho interakce s vnějšími podněty prostoru. První zahrnovala aktivní poslech prostoru vily a sběr terénních nahrávek “každodennosti vily”, včetně zvukových intervencí reflektujících její prostorové a materiální vlastnosti. Druhou linií projektu byly pohybové seance vedené metodou autentického pohybu se zavřenýma očima a se svědkem - ať už při běžných prohlídkách nebo v prázdném prostoru vily. Architektura v tomto pojetí není zdrojem přímé inspirace k pohybu, ani scénou pro performance, ale prostředím s určitými vlastnostmi, kde se pohyb a s ním spojený introspektivní a meditativní prožitek odehrává.

Veřejnost má nyní možnost toto změněné vnímání - tyto trhliny v každodenním prožívání -  zprostředkovaně zažít díky filmové koláži a čtyřem odděleným zvukovým okruhům. Cílem je přitom vytvořit takové metody zpřítomnění v městském a architektonickém prostoru, které by mohly inspirovat kohokoliv bez rozdílu.

Martin Bukáček, Petra Hlaváčková

 

O autorech:

AVA kolektiv
AVA je kolektiv, který od roku 2010 pořádá na brněnské, české a slovenské hudební scéně  zážitky se současnou experimentální hudbou na neobvyklých místech. Jejich hybridní charakter propojuje potenciál hudební performance, ravu, komunitní participace, rituálu a spekulativních pokusů o utopickou spolupřítomnost. Jádro členů kolektivu je aktivní na poli zvukového umění, hudební produkce, využívání terénních nahrávek, vzdělávání a popularizace aktivního poslouchání (deep listening), mimo jiné v projektu Moving Spaces. Patří mezi ně: Martin Bukáček (aktivní pod aliasem Snediggen Snurssla), Marek Salamon, Simo Hakalisto, Andrej Nechaj a Matěj Kotouček.

Move the City
Projekt vznikl pod platformou 4AM / Fórum pro architekturu a média jako mezinárodní festival taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru. V současnosti funguje jako komunitní laboratoř pro zkoumání možností změněného prožívání prostřednictvím pohybu v (městském) prostoru. Jeho zakladatelkami jsou Petra Hlaváčková, Michaela Ondrašínová a Lucie Sendlerová.

 

Koncept a zvuková intervence: Martin Bukáček a AVA Kolektiv (Martin Bukáček, Marek Salamon, Andrej Nechaj, Matěj Kotouček, Simo Hakalisto)
Koncept a pohybový výzkum: Petra Hlaváčková, Michaela Ondrašinová, Lucie Sendlerová, Roberta Štěpánková (Move the City – 4AM / Forum pro architekturu a média; facebook.com/movethecityfestival, forum4am.cz)
Filmová koláž: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková
Účastníci/účastnice pohybového výzkumu: Patricie Pažická, Alice Šimečková, Petr Sič, Zdeněk Rosenberg, Petra Klementová

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
instagram.com/moznosti_interpretace

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí výstavního cyklu s názvem MOŽNOSTI INTERPRETACE PROSTORU VILY TUGENDHAT.

31. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy se zvukovou performancí AVA Kolektivu
1. 9. – 26. 9. 2021 výstava výstupů zvukově-pohybového výzkumu v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)

Více k projektu zde.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.