První část online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu konaná jako doprovodný program k výstavě INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES se bude konat 8. 12. 2021, 18:00. 

Diskuze bude dostupná přes Zoom zdarma zde.


Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
Prof. ak. arch. Imrich VaškoMArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), dále studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, jejíž těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti a SUPERLABOR, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA zabývající se vzděláváním v architektuře. V roce 2019 založil studio BiotectArchitects. V letech 2008 a 2017–2019 spolupracoval s Franek Architects. V červenci 2020 zakládá studio URAN.
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., architektka, historička a vynikající teoretička architektury, vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretaci architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity a Fakultě architektury VUT, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. V rámci Fulbrigtova stipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výzkumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) se věnovala problematice dekonstrukce v architektuře a otázkam kritické a projektivní teorie architektury.
Doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D, teoretička a kritička architektury, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se moderní a současnou architekturou a její provázaností s krajinou a přírodou. Působila na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, nyní přednáší na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award.
Mgr. Filip Šenk, Ph.D., studoval dějiny umění a filosofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Několik let přispíval pravidelně výtvarnými kritikami do Lidových novin. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL. V současné době se zaměřeuje na teorie a praxe místa a prostoru v architektuře a umění. Podílel se na několika výstavách v Galerii Jaroslava Fragnera.
Prof. ak. arch. Imrich Vaško stojí od roku 2011 v čele Ateliéru architektury III UMPRUM. Věnuje se konceptuální a vizionářské architektuře, urbanismu, instalacím a zaobírá se tendencemi středoevropské architektury a paralelního modernismu. Pro sedmý ročník Benátského bienále spoluvytvořil českou a slovenskou expozici. Je spoluzakladatelem Bienále experimentální architektury v Praze. Jeho kniha esejů, které původně psal pro slovenský časopis ARCH, vyšla pod názvem Architektúra pohyblivého obrazu (UMPRUM 2014). V současnosti spolupracuje s ateliérem Šebo – Lichý architekti.

16. 12. 18:30 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
předpokládaná účast: Ing. arch. Jiří Vítek, Andrew Santa Lucia, Eric Goldemberg