Wilhelm Lehmbruck (1881-1919)
Retrospektiva 
Sochy, malby, kresby, lepty, litografie a fotografie 
z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti

Dům umění města Brna 
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno 
Otevřeno: středa – neděle od 10 do 18 h 

Komentovaná prohlídka v Domě umění ve čtvrtek 10. října a ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 17 h

Výstava Wilhelma Lehmbrucka, jednoho z nejvýznačnějších sochařů německé klasické moderny, představuje reprezentativní výběr děl z různých období jeho uměleckého vývoje – od období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Ústředním námětem umělcovy tvorby je člověk, jeho oduševnělost, spiritualita, postupně je akcentována existenciální problematika, melancholický výraz, introvertnost a touha po vnitřní harmonii. Lehmbruckovo Torzo kráčející (z let 1913 – 1914) vybral Ludwig Mies van der Rohe pro interiér vily Tugendhat v Brně.

Výstavu představí její kurátorka Jana Vránová (Dům umění města Brna) a Dagmar Černoušková (Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat).

Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč.

Plakát ke stažení zde.