Od 5. června 2020 můžete nově projít ze zahrady vily Tugendhat novým turniketem do zahrady vily Löw-Beer. Průběh prací prodloužil nález historické cesty, která pochází z období okolo 2. pol. 19. století a pravděpodobně souvisela s existencí objektu tzv. celnice, případně se zahradními úpravami na pozemku vily Löw-Beer. Doplnění bude následovat.