Vídeňský modernismus a jeho vztah k české moderní architektuře

Židovští studenti ve Vídni po roce 1900 nenavštěvovali výuku Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění, protože byla považována za antisemitskou. Alternativou byla výuka Friedricha Ohmanna. Obecně ale upřednostňovali Technickou vysokou školu a jejího ředitele Carla Königa. Někteří z Königových žáků, kteří odmítli Wagnerovu školu a estetiku Wiener Werkstätte, si vybudovali specifickou „Vídeňskou školu“ hlavně v oblasti bydlení. Její dominantní postavy, Oskar Strnad, Josef Frank, a Oskar Wlach, byli všichni synové rodičů, kteří se přistěhovali do Vídně z ostatních zemí monarchie. Brzy byli obklopeni kruhem stejně smýšlejících spolužáků, jako Walter Sobotka, Ernst Lichtblau, Josef Berger, Rudolf Lorenz, Hugo Gorge, Arnold Karplus a Helene Roth. Téměř všichni se buď narodili v državách monarchie nebo patřili do první, ve Vídni narozené generace rodin, které se přistěhovaly do Vídně z Čech, Moravy, či Slovenska. Také většina studentů a spolupracovníků Adolfa Loose byla z Čech a Moravy, například Heinrich Kulka, Jacques Groag (který přes bratry Šlapetovy přinesl vlivy Hanse Scharouna a slezského moderismu do vídeňské školy), Paul Engelmann, Rudolf Wels, Friedrich Ehrmann, Karel Lhota, Kurt Unger, Erich Ziffer a Ernst Wiesner. Většina z nich pak pracovala jak ve Vídni, tak v Československu. 

Moravské židovské a nežidovské německé architekty ovlivnil skeptický moderismus vídeňské školy mnohem více, než jejich česky mluvící kolegy, jejichž klasický funkcionalismus byl součástí estetického sebeurčení československého státu. Zatímco v Československu nebyla díla německy mluvících moderních architektů, jako byli Kurt Spielmann a Hans Voeth, kteří se neřídili klasickým funkcionalismem, publikována vůbec, byla představena v rakouských a německých časopisech o architektuře kritikem a historikem umění Maxem Eislerem (rodákem z Boskovic), jedním z neúnavných zastánců Vídeňského modernismu.

 

Dr. Iris Meder 

Narodila se v roce 1965 v Pforzheimu ve Spolkové republice Německo. Studovala dějiny umění a literaturu ve Stuttgartu a ve Vídni. Disertační práce o žácích a následovnících Josefa Franka a Adolfa Loose. Žije a pracuje jako kurátorka a badatelka ve Vídni. Četné přednášky, výstavy a publikace o středoevropské moderní a současné architektuře. Členka představenstva rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA). V letech 2008–2014 realizovala výzkumné projekty týkající se žen v krajinářské architektuře v Rakousku a státech dunajské monarchie v Ústavu krajinné architektury Univerzity přírodních zdrojů a vědy ve Vídni.

 

Výběr z nedávných publikací 

 • Mährische und schlesische Textilindustrielle als Bauherren der Moderne, in: Conference Proceedings "Das Paradigma der Innovation", Wspólne Dziedzictwo, Katowice 2011, 2013
 • Vienna's Shooting Girls – Jewish Women Photographers from Vienna (ed., with Andrea Winklbauer), Jewish Museum Vienna 2012
 • "Natur und Architektur werden hier ineinandergeschoben" – Haus und Garten in der Werkbundsiedlung, in: Ein Manifest des Neuen Wohnens. Werkbundsiedlung Wien 1932, Wien Museum 2012
 • Josef Frank. Schriften / Writings. Veröffentlichte Schriften in zwei Bänden / Published Writings in Two Volumes (ed., with Christopher Long and Tano Bojankin), Vienna 2012
 • Weekendhaus-Kolonien rund um Wien. in: Conference Proceedings "Flucht aus der Stadt", series Wspólne Dziedzictwo, Sczczecin 2009 (Warsaw 2011) 
 • Dům Paula a Marietty Himmelreichových. K brněnským stopám Loosových žáků. in: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková (eds.), Adolf Loos a Brno, Brno 2010
 • (re)designing nature (ed., with Florian Matzner and Susanne Witzgall), Ostfildern 2010
 • Lebens- und Arbeitsbedingungen jüdischer Architekten in Österreich. in: Antje Senarclens de Grancy, Heidrun Zettelbauer (eds.), Architektur. Vergessen. Jüdische Architekten in Graz, Graz 2010
 • "In der Kärntnerbar, in Cabarets und Nachtlokalen". Loos, Strnad, Frank, Hoffmann und ihre Schüler. in: "Leben mit Loos", Conference Proceedings, Vienna 2006, 2008
 • Lilly Steiner und der Loos-Kreis in Paris, in: Moderne auf der Flucht / Les modernes s'enfuient, S. 112ff., Jewish Museum Vienna 2008
 • Josef Frank 1885–1967 – Eine Moderne der Unordnung (ed.), Salzburg 2008
 • Oskar Strnad 1879–1935 (ed.), Jewish Museum Vienna 2007

 

Přednáška se koná v úterý 14. října 2014 v 18.30 hod. (prohlídka vily není součástí přednášky).
Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočena.

Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč

Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 / 017 

nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu (omezená kapacita 70 osob).

Plakát na přednášku ke stažení zde.