1. 12. 2021, 18:00

Současné digitální nástroje umožňují převádět i komplexní datové struktury do různorodých zvukových forem.

Jak mohou znít pohyby na burze Wall street, pád Lehman Brothers, vývoj teplot za 100let měření v Klementinu, plavba Fernarda de Magallanese, Mendělejevova tabulka prvků, nebo právě vila Tugendhat?

Sonifikace je metoda, jak interpretovat v zásadě jakákoliv data pomocí zvuku a zkoumat tak jejich kvalitu, vývoj a dynamiku sluchem. 

Během přednášky bude představena stručná historie tohoto oboru, vybrané metody, přístupy, technologie a na několika příkladech i různorodost estetických forem, které sonifikace může vytvářet. Bude i podrobněji vysvětlen princip právě probíhající výstavy Archipartitura, kde jsou různé informace z VR modelu vily Tugendhat sonifikovány.

Jiří Suchánek letos dokončil a obhájil doktorát na téma Sonifikace v hudební kompozici a sound artu. Věnuje se experimentální zvukové a multimediální tvorbě, kde sonifikaci často využívá.

 

Vstup na přednášku bez rezervace zdarma dle platných vládních nařízení.