Osobnost a dílo jednoho z nejslavnějších brněnských rodáků, architekta Adolfa Loose (10. prosince 1870 Brno – 23. srpna 1933 Kalksburg u Vídně), vzrušuje již několik generací historiků umění a teoretiků architektury. Loosovy přesahy mimo obor architektury, přátelské kontakty s vídeňskou intelektuální a uměleckou bohémou, interesantní klientela, ale především jeho neúnavné hledání „kultury každodennosti“, jsou dnes přitažlivé i pro badatele z oborů sociologie, literárních věd, teatrologie, germanistiky apod.

Adolf Loos je obecně považován za Rakušana, neboť převážná část jeho života i díla je spojena s Vídní. Své vrcholné dílo, Müllerovu vilu, však realizoval v Praze, v hlavním městě někdejšího Československa, jehož občanem se stal po rozpadu rakousko-uherské monarchie.

V českých zemích vytvořil Adolf Loos řadu realizací: během dvou etap (1907–1908 a 1928–1933) působil v Plzni, kde navrhoval především bytové interiéry. Mezitím následovalo několik projektů a realizací v Brně, v Praze a také jinde na Moravě a v Čechách. Vyvrcholením jeho díla se stala stavba rodinného domu pro Dr. Ing. Františka Müllera v Praze. Při stavbě Müllerovy vily Loos plně uplatnil koncepci uspořádání obytného prostoru v duchu tzv. „Raumplanu“, založeného na prostorové a výškové diferenciaci jednotlivých funkčních zón, vzájemně spojených krátkými schodišti.

O Loosově díle především v českých zemích bude přednášet Maria Szadkowska, kurátorka Müllerovy vily v Praze a jejího Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose.

Přednáška se koná v pondělí 18. listopadu 2013 v 17 h v technickém podlaží vily Tugendhat (prohlídka vily není součástí přednášky).

Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč.

Plakát k přednášce ke stažení zde.