„Recepce vily Tugendhat v kontextu soudobé československé architektury“

 

Vilu Tugendhat přijalo české prostředí převážně chladně, spíše s ignorancí nebo až s vysloveně negativními emocemi. Čelní představitelé české avantgardy, Karel Teige a Jaromír Krejcer, stavbu odsoudili jako modernistický snobismus a procovství milionové bytové kultury a sídlo novodobé finanční šlechty.

Jediná pozitivní kritika vily Tugendhat v domácím periodiku vyšla z pera brněnského německého architekta a kritika Wilhelma Bisoma. Byla otištěna ve společenském časopise Měsíc, který vycházel v Brně (také v německé mutaci - Der Monat) a mj. se výrazně zaměřoval a na architekturu a bytovou kulturu. Jeho vydavatelem byl Bohuslav Kilian, strýc spisovatele Bohumila Hrabala.

Profesor Vladimír Šlapeta, český historik architektury, syn architekta Lubomíra Šlapety. Pracoval jako architekt v Ostravě, byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, děkanem a prorektorem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a děkanem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Je autorem řady publikací a výstav o české moderní architektuře. V průběhu obnovy a restaurace vily Tugendhat byl členem Mezinárodního poradního sboru expertů THICOM (Tugendhat House International Committee).

 

Přednáška se koná v pondělí 25. února 2013 v 17 hod. v technickém podlaží vily Tugendhat (prohlídka vily není součátí přednášky). 

Vstupné je 100,- Kč; studenti a důchodci 50,- Kč.

Plakát k přednášce ke stažení zde.

 

V březnu 2013 uplyne rok, kdy byla vila Tugendhat po komplexní obnově a restauraci opět otevřena veřejnosti. Studijní a dokumentační centrum ve vile Tugenhat připravilo cyklus přednášek, který bude v letošním roce tematicky zaměřen především na tuto výjimečnou stavbu. Po úspěšném prologu k pravidelným přednáškám ve vile Tugendhat, který s velkým ohlasem odstartoval v listopadu 2012 americký badatel Christopher Long (viz archiv aktualit), jsou připraveny přednášky především českých badatelů a odborníků. 

Významným tématem je výjimečný výstavní projekt – výstava díla sochaře Wilhelma Lehmbrucka v Domě umění, na němž se podílí Muzeum města Brna (září-listopad 2013). Wilhelm Lehmbruck je autorem jediného uměleckého díla ve vile Tugendhat – Ohlížejícího se dívčího torza. 

Dále jsou to dvě významná výročí – v letošním roce uplyne 110 let od narození Grety Tugendhatové a 100 let od narození architekta Františka Kalivody, který navázal v šedesátých letech 20. století osobní kontakt s Gretou Tugendhatovou a nastartoval tak dlouhodobý proces obnovy a zpřístupnění vily Tugendhat pro veřejnost.

 

Přednášky proběhnou v jedno-dvou měsíčních cyklech (kromě prázdninových měsíců), a to vždy v pondělí v 17 hod. Jejich témata a termíny budou včas avizovány na webových stránkách vily Tugendhat v sekci AKTUÁLNĚ.

Další přednáška by se měla konat 25. března 2013 (Petr Pelčák, „Ludwig Mies van der Rohe - cesta k plynoucímu prostoru a estetice vily Tugendhat“).