Význam a zachování VDL rezidenčních domů se studiem Richarda a Diona Neutry

Richard Neutra (1892–1970) se narodil ve Vídni, kde také později studoval. Byl inspirován Otto Wagnerem a na vídeňské Bauschule se stal studentem Adolfa Loose. Stejně jako jeho starší přítel, Rudolph Schindler, usiloval o práci u Franka Lloyda Wrighta, ale jeho snahy o cestu do Ameriky překazila první světová válka. Po krátké spolupráci s Erichem Mendelsohnem a Gustavem Ammanem odchází na podzim roku 1923 do Spojených států a později se usadí v Kalifornii. 

Na základě poznatků, které získal při spolupráci s chicagskou kanceláří Holabird & Roche a s Frankem Lloydem Wrightem, vychází v roce 1926 publikace Richarda Neutry s titulem „Wie Baut Amerika“ (Jak se staví v Americe). Jsou v ní popsány moderní technologie stavitelství a představeny práce jak Wrighta a Schindlera, tak Neutrovy vlastní architektonické a urbanistické studie. Publikace slaví velký mezinárodní úspěch, stejně jako Neutrovy nově vznikající realizace – projekt pro Ligu národů (společně se Schindlerem), nebo Lovell Health House v Los Angeles z let 1928–1929.
V roce 1930 podnikl velkou zahraniční cestu, kterou jako zástupce USA zakončil na třetím kongresu CIAM pořádaném v Bruselu. Při této návštěvě v Evropě se díky Keesu van der Leeuwovi seznámil s holandskými modernisty – Rietveldem, van Eesterenem, Oudem a Douikerem. Od Ludwiga Miese van der Rohe dostal pozvání přednášet na Bauhausu.
V roce 1931 navštívil Van der Leeuw Los Angeles a poskytl Neutrovi finanční podporu na zbudování experimentálního badatelského centra v Los Angeles jako živé ukázky moderního stavění v Americe.

Vznikl tak areál „Neutra VDL Studio and Residences“ (ve zkratce VDL je ukryto jméno Van der Leeuw), který byl postaven ve třech fázích: 1932, 1940 a 1966. V rámci třetí fáze šlo o nově vybudovanou část areálu, kterou zničil požár. Na tomto projektu již s Richardem Neutrou spolupracoval jeho syn, architekt Dion Neutra.
Objekty VDL Studia poskytovaly zázemí třem rodinám a malé architektonické kanceláři na ploše 60 x 70 stop. Po smrti Neutrovy manželky Dione v roce 1990 byl areál přenechán ústavu environmentálního designu kalifornské polytechnické univerzity, která sídlí v Ponomě, východně od Los Angeles. Na jednom místě tak lze pozorovat plynulou evoluci Neutrova díla a jeho schopnost využívat technologie a přírodu tak, aby vyhovovaly a sloužily veškeré lidské činnosti. Richard Neutra tyto své vize prezentoval právě na tomto místě a také prostřednictvím svých publikací či přednášek.

Dr. Raymond Richard Neutra je nejmladším synem architekta Richarda Neutry. Narodil se v roce 1939 v Los Angeles, studoval medicínu na univerzitách v Ponomě, Montrealu a na Harvardu. Až do roku 2007 působil jako lékař, do roku 1980 aktivně přednášel studentům medicíny. Jeho práce jej dovedla až do Kolumbie a Nového Mexika. Je uznávaným odborníkem na poli preventivního lékařství a spoluautorem řady knih a odborných článků.
V současné době pomáhá zajistit finanční prostředky na provoz areálu VDL Studio/Residences. 

 

Součástí přednášky bude koncertní vystoupení, v němž zazní krátká houslová sóla Miloše Štědroně v podání mladé brněnské houslistky Terezy Marečkové.

Přednáška i s koncertem se koná ve středu 2. července 2014 v 19 hod. ve vile Tugendhat (prohlídka vily není součástí přednášky).
Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočena.

Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč

Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015/017 nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu
(omezená kapacita 70 osob).

Plakát ke stažení zde.

Z důvodu onemocnění houslistky Terezy Marečkové došlo k malé změně hudebního prologu k přednášce.
Klavíristka Marcela Jelínková, posluchačka 6. ročníku brněnské konzervatoře, zahrála Dubnová preludia, op. 13. od Vítězslavy Kaprálové.