V pondělí 16. prosince 2013 byla v technickém podlaží vily Tugendhat slavnostně zahájena malá „Retrovýstava“, která připomíná 45. výročí od uspořádání výstavy díla Ludwiga Miese van der Rohe v Domě umění města Brna. Výstava v Domě umění proběhla na přelomu let 1968 a 1969 a v jejím rámci byl 17. ledna 1969 uspořádán přednáškový večer nazvaný „Ludwig Mies van der Rohe, tvůrce vily Tugendhat“, na kterém vystoupila jako hlavní host Greta Tugendhatová s legendární přednáškou věnovanou okolnostem a průběhu stavby vily.

Při zahájení „Retrovýstavy“ byla pokřtěna publikace GRETE TUGENDHAT. FRANTIŠEK KALIVODA. BRNO 1968 – 1969, kterou v trojjazyčné mutaci (česky, německy, anglicky) vydal Nadační fond vila Tugendhat. V této publikaci je mj. v plném znění otištěna brněnská přednáška Grety Tugendhatové z ledna 1969.