Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v první polovině roku 2015 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňuje věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů vedeni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu a občanské výchovy.

Při edukačních programech jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských a světových kulturních a dějinných souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorkou a realizátorkou edukačních programů je Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D.

Programy jsou orientovány na školní skupiny, a kapacita je proto přizpůsobena počtu studentů v jedné třídě.
Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků / studentů.

 

Program ke stažení zde.

Plakát k akci ke stažení zde.

 

NABÍDKA EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:
a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“
b) Design ve vile Tugendhat –„Bůh je v detailu“
c) Souhra architektury a přírody
d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení
e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:
a) Ludwig Mies van der Rohe –architekt nejen vily Tugendhat
b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin
c) Příroda a její místo v architektuře
d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury
e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

 

TERMÍNY

24. března – obsazeno

27. března – obsazeno

31. března – obsazeno

15. května – obsazeno

19. května – obsazeno

22. května – obsazeno

27. května – obsazeno

29. května – obsazeno

10. června – obsazeno

16. června – obsazeno

17. června – obsazeno

19. června – obsazeno

23. června – obsazeno 

24. června – obsazeno

26. června – obsazeno

 

KONTAKT

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
Bc. Petr Dvořák
petr.dvorak@tugendhat.eu

LEKTORKA: 
Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D.
alicestuchlikova@mail.muni.cz

REZERVACE
V případě zájmu, napište prosím e-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího.

VSTUPNÉ
Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma
Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 (vyučující Alice Stuchlíková) a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).