9. září 2019 od 19.30

 

8/9 Hodina mezi psem a vlkem

Jan Skácel (1922–1989): výběr ze sbírky Hodina mezi psem a vlkem

Klement Slavický (1910–1999): Dechové trio (1937)

Miloslav Kabeláč (1908–1979): Dechový sextet (1940)

Václav Dobiáš (1909–1978): Říkadla pro nonet (1938)

 

Dle germánské mytologie je čas mezi 8 až 9. hodinou ten, kdy se noc postupně mění v den, kdy do hlubokého spánku pronikají zlé vize dnů příštích. U nás se naopak jedná o čas, kdy končí den a přichází večer, tma, klekání – nefouká vítr, nezpívají ptáci a vzduch má žlutavou barvu, nevíme, co nás čeká, a psi se proměňují ve vlky. 

Hodina mezi psem a vlkem je však především názvem významné sbírky básníka Jana Skácela, od jehož úmrtí uplyne v listopadu 2019 třicet let. Sbírka, společně s výbory Smuténka a Metličky byly napsány v průběhu šedesátých let dvacátého století a staly se předzvěstí umlčení básnického díla Jana Skácela v období následující normalizace. Soubor Brno Contemporary Orchesta se nechal právě odkazem básníka Jana Skácela inspirovat a rovněž hudební program je tedy koncipován „mezi psem a vlkem“. 

 

Na programu jsou skladby, které se hlásí k odkazu lidové tradice, ale jejich pupeční šňůra s mateřským folklorem je napínána racionálním kompozičním přístupem. Všechna tři díla byla napsána na přelomu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století, měla mimořádný úspěch a předznamenávala či přímo reflektovala nastupující hrůzy druhé světové války, které se nemalou měrou dotkly i tehdejších obyvatel vily Tugendhat. Rovněž díla všech tří skladatelů byla poté umlčena, i když důvody byly různé. 

S odkazem k letošnímu třicátému výročí pádu Berlínské zdi a dalších revolučních událostí napříč středem a východem Evropy snad můžeme doufat, že žádná díla již umlčována nebudou, a že hodina mezi psem a vlkem zůstane pouhou mytologií a nikoliv reálnou předzvěstí následujících katastrof.

 

PRODEJ VSTUPENEK:

Vstupné: 300 Kč / osoba
Kapacita omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Vstupenky lze od 17. května zakoupit online na stránkách www.tugendhat.eu.
Do interiérů je zakázán vstup s jehlovými podpatky. Prohlídka vily není součástí programu.

 

INFORMACE

Tel: +420 515 511 015 / 017
E-mail: info@tugendhat.eu

 

Plakát ke stažení zde.