V Muzeu města Brna na hradě Špilberku probíhá od 29. srpna do 3. listopadu 2019 monografická výstava, která představuje osobnost a dílo Friedricha Weinwurma (1885–1942), nejvýznamnějšího představitele architektonické avantgardy na Slovensku. Výstavu, jejíž autorkou je profesorka Henrieta Moravčíková ze Slovenské akademie věd a fakulty architektury Technické univerzity v Bratislavě, připravilo oddělení dějin architektury Muzea města Brna ve spolupráci se Slovenskou národní galerií.

Výstava přibližuje prostřednictvím dokumentace realizovaných staveb autorovu představu o architektuře Nové věcnosti. Zároveň dává nahlédnout na práci architektonického ateliéru ve dvacátých až třicátých letech 20. století, způsob projektování a prezentuje i originální plánovou dokumentaci. Dobové a aktuální fotografie staveb konfrontují původní a současný stav objektů. Součástí prezentace jsou také modely a zvuková nahrávka architektových textů, které objasňují Weinwurmovy úvahy o architektuře. Na výstavě je rovněž prezentováno autentické ocelové okno firmy Kraus, na jehož konstrukci se podílel sám architekt. 

Komentovaná prohlídka ve výstavě s Henrietou Moravčíkovou proběhne 26. září a 15. října 2019 od 16 hodin.