Adolf Loos navrhuje v letech 1924-25 opět pro průmyslníka Viktora Bauera adaptaci jeho klasicistního zámečku na Starém Brně (dnes tzv. zámeček na výstavišti). Byla to především jídelna v přízemí, dnes tzv. Loosův sál, jejíž stěny jsou obloženy zeleným mramorem typu Cippolino. V patře je dochována ložnice s vestavěným nábytkem, v jehož kompozici je zřejmý také Loosův rukopis.