Dům Aloise Riehla

velikost textu A A původní

 

Mezi lety 1906–1907, již ve svých 19 letech, realizoval Ludwig Mies svou prvotinu, rodinný dům pro filozofa Aloise Riehla a jeho ženu Sofii ve vilové kolonii Neubabelsberg v Postupimi. Asistent českého malíře Emila Orlíka, Joseph Popp (Mies se u Orlíka učil grafické techniky), doporučil Sofii Riehlové mladého architekta Ludwiga Miese, který v té době pracoval v ateliéru Bruno Paula. Přátelství mezi manželi a Miesem vyústilo v Miesovu šestitýdenní zahraniční studijní cestu (Mnichov – Řím – Florencie – Vicenza), kterou manželé Riehlovi financovali a na kterou se vydal společně s Josephem Poppem. Manželé navíc mladého architekta přijali do kruhu svých přátel, mezi kterými se Mies seznámil se svými budoucími klienty a svou budoucí ženou Adou Bruhnovou.      

Po smrti Aloise Riehla v roku 1924 navrhl Mies i jeho náhrobek.