V roce 1993 bylo vydáno usnesení Rady města Brna o kulturním využití objektu vily Tugendhat.