V říjnu 1950 byl dům převeden do vlastnictví Československého státu a byl přidělen Státnímu ústavu léčebného tělocviku.