V německých Cáchách se 27. března 1886 narodil Ludwig Mies. Nejmladší syn kameníka Michaela Miese a jeho ženy Amalie, rozené Rohe, byl pokřtěn Maria Ludwig Michael. V letech 1892-99 navštěvoval obecnou a dómskou školu a v letech 1900-02 průmyslovou školu v Cáchách. Řemeslnou průpravu získal v dílně svého otce.