V říjnu až listopadu 1970 byly zahájeny práce na obnově zahrady vily Tugendhat. Byly odstraněny nežádoucí porosty a rekultivovány travnaté plochy dle doporučení Markéty Roderové-Müllerové.