Brněnský rodák Adolf Loos (1870-1933) patří k nejvýznamnějším osobnostem a spoluzakladatelům moderní architektury. Proslul jako bojovník za věcnost a účelnost v architektuře i umění. Geniální osobnost – architekt, teoretik, publicista, glosátor a „světoobčan“ se stal legendou již za svého života. V přednášce „Ornament a zločin“ definoval zásady puristicko-funkcionalistické architektury, která se však v jeho podání nebránila odkazům na řeckou antiku či klasicismus. Byl tvůrcem tzv. Raumplanu – prostorové koncepce založené na rozdílných úrovních spojených krátkými schodišti.