2010, foto: David Židlický2010, foto: David Židlický

2010, foto: David Židlický

THICOM

velikost textu A A původní

 

THICOM – Tugendhat House International Committee

Mezinárodní poradní sbor expertů pro odborný dohled na provádění obnovy vily Tugendhat v Brně v souladu s požadavky památkové péče.


Komise byla designována 17. 6. 2009 1. náměstkem primátora Statutárního města Brna, panem Dr. Danielem Rychnovským. Na základě rozhodnutí rady Statutárního Města Brna z 1. 12. 2009 R5/128, o zřízení  poradního sboru expertů, došlo 13 .1. 2010 k jmenování jeho členů.


Zadání:

THICOM je komitétem specialistů, který má poradní funkci pro Statutární město Brno při posuzování odborných otázek v rámci přípravy a provádění obnovy vily Tugendhat v souladu s požadavky památkové péče.
THICOM se vyjadřuje jak k základním otázkám koncepce, teorie, metodiky obnovy vily Tugendhat, tak i k důležitým postupům při konzervaci a restaurování stavební substance objektu a jeho interiérového vybavení, stejně tak k revalorizaci zahrady.
Úkolem THICOMU je rovněž podávání kontinuálních objektivních informací o přípravě a postupu obnovy vily Tugendhat v souladu s požadavky památkové péče jak pro domácí, tak i pro zahraniční odborné publikum.

THICOM Členové:

Iveta Černá / Brno, vedoucí protokolu
Thomas Danzl / Dresden
Wessel de Jonge / Rotterdam
Alex Dill / Karlsruhe
Daniela Hammer-Tugendhat / Wien, čestná předsedkyně komise
Ivo Hammer / Wien, předseda komise
Petr Kroupa / Brno
Karel Ksandr / Praha
Helmut Reichwald / Stuttgart
Arthur Rüegg / Zürich
Vladimír Šlapeta / Brno
Miloš Solař / Praha
Josef Štulc / Praha
Ana Tostoes / Lisboa
Ruggero Tropeano / Zürich
Martin Zedníček / Brno
Asistent předsedy: Petr Dvořák

Za pomoc při spolupráci a koordinaci THICOM děkujeme ETH Zurich, Prof Dr. Theo Wehner