V únoru 1948 došlo v Československu ke komunistickému převratu. Byla násilně potlačena svobodná pluralita politických stran pod vedením Komunistické strany Československa (KSČ) a usměrňovaná ze Sovětského svazu (SSSR). Československo tak přešlo od demokracie k totalitě a nastalo období kulturního a ekonomického úpadku. Odpůrci režimu byli vězněni a popravováni. Komunisty byl únorový převrat oficiálně označován za „Vítězství československého pracujícího lidu“. Prvním „dělnickým“ prezidentem se stal předseda KSČ a dosavadní premiér Klement Gottwald (1896-1953; prezidentem 1948-53)