Od počátku 60. let se datují první snahy o záchranu a smysluplné využití jedné z nejslavnějších vilových staveb na světě. Prvním důležitým krokem byl 6. prosince 1963 zápis vily Tugendhat do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Iniciátorem veškerého dění byl brněnský architekt František Kalivoda.

V únoru 1964 byl vypracován návrh na využití vily pro kulturní účely a na podzim téhož roku provedly Pozemní stavby Brno rekonstrukci izolačního pláště na střeše domu.