V Brně se v květnu až září 1928 konala Výstava soudobé kultury, která se stala manifestací prvního úspěšného desetiletí existence samostatného státu. Expozice vědy, školství a umění, ale také technických, hospodářských a dalších oborů lidské činnosti byly prezentovány na nově vybudovaném výstavišti v Pisárkách, jehož urbanismus a architektura patří ke špičkám evropské stavební kultury 20. století. Nové trendy v bydlení byly v rámci detašované výstavy představeny v kolonii Nový dům ve čtvrti Žabovřesky. Na šestnácti rodinných domech navržených téměř výhradně brněnskými architekty bylo demonstrováno cenově dostupné individuální bydlení.

Již o tři roky dříve byly postaveny právě v Černých Polích rodinné dvojdomky podle projektu Jana Vaňka, Jaroslava Grunta a Stanislava Kučery, inspirované Loosovým konstrukčním systémem „domu s jednou zdí“, které se měly stát prototypem levného městského rodinného domku s možností sériové výroby.

V souvislosti s etablováním funkcionalismu na našem území vznikla v Brně právě v tomto období řada významných moderních staveb. Zvláště se uplatnil Bohuslav Fuchs, který v tomto roce dokončil Hotel Avion a vlastní funkcionalistickou vilu, zároveň však pracoval na plánech Masarykova studentského domova nebo společně s E. Wiesnerem na návrhu Moravské banky (obojí dokončeno 1930). E. Wiesner měl v té době již za sebou vilu Münz (1926) a  Českou banku Union (1925), pracoval však na návrhu vily Stiassni, paláce Morava (obojí dokončeno 1929) nebo na budově městského krematoria (1930). V roce 1928 byla rovněž dokončena Městská ubytovací kancelář Oskara Pořísky, Husův sbor církve Československé Jana Víška, Josef Kranz pracoval na kavárně Era a řada dalších staveb architektů zvučných jmen jako Jiří Kroha, Jindřich Kumpošt, Josef Polášek a mnoho dalších.