Od 20. prosince 1968 do 26. ledna 1969 proběhla v brněnském Domě umění výstava životního díla Ludwiga Miese van der Rohe. V rámci výstavy proběhla 17. ledna 1969 jednodenní pracovní konference k otázce vily Tugendhat a poté v Domě umění přednáškový večer, na kterém vystoupila paní Greta s česky předneseným projevem o okolnostech a průběhu stavby vily, o jejím interiérovém, materiálovém a technickém vybavení a o komunikaci stavebníků s architektem. Večera se zúčastnil také architekt Dirk Lohan, vnuk Ludwiga Miese van der Rohe, jehož chicagské ateliery byly připraveny kooperovat při uvedení brněnské vily do původního stavu.

Po úspěšné výstavě a konferenci se 13. srpna 1969 uskutečnilo první zasedání Sboru pro restituci vily Tugendhat.