První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928

Vznik Československa

velikost textu A A původní

 

Konec první světové války, rozpad Rakousko-uherské monarchie, vznik samostatného Československa. 

Od dubna 1918 jednal český filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) v USA, kde byl vřele přijat. Jeho manželka Charlotta Garrigue (1850-1923), se kterou se oženil v březnu 1878, byla dcerou newyorského podnikatele. Masarykovi se podařilo přesvědčit prezidenta Wilsona, že požadavky porobených národů rakouské monarchie jsou oprávněné. Woodrow Wilson 18. října 1918 veřejně odvolal své dosavadní stanovisko a přispěl tak k rozpadu v troskách ležícího Rakouska-Uherska. Zároveň podpořil vznik samostatného Československa, jehož „zakládající listinou“ byla tzv. Washingtonská deklarace – prohlášení československé nezávislosti, které vzniklo 16. října 1918 ve Washingtonu a 18. října 1918 bylo vydáno v Paříži. Císař Karel I. se ještě 16. října 1918 pokusil vyhlásit federaci, ale Rakousko-Uhersko se již prakticky rozpadlo. Karel I. přijal 28. října 1918 Wilsonovo prohlášení a tento den je dnem, kdy vznikla Československá republika. Podpisem příměří v Compiegne 11. listopadu 1918 skončila první světová válka. Tentýž den podepsal císař Karel I. abdikační listinu a ihned opustil zámek Schönbrunn ve Vídni – tímto definitivně zaniklo Rakousko-Uhersko. Tomáš Garrigue Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem samostatného československého státu a je nazýván Prezident Osvoboditel.