BAUHAUS ↔ ČESKOSLOVENSKO

16. 12. od 18 hodin

Přednáška Markéty Svobodové (Ústav dějin umění AVČR) bude věnována kontaktům mezi československou avantgardou a německou školou moderního designu – Bauhausem.

Pozornost bude věnována zejména vztahům mezi pedagogy (Walter Gropius, Hannes Meyer, László Moholy-Nagy, Josef Albers ad.) a významnými osobnostmi československé avantgardy nebo uměleckými školami a vzájemným kontaktům mezi studenty. Přednáška přiblíží i zahraniční absolventy Bauhausu, kteří v demokratickém meziválečném Československu nalezli svůj azyl.

 

Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. (1971)

 Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala jako kurátor v Muzeu umění v Olomouci. Od roku 1998 působí jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a specializuje se především na dějiny architektury. Je autorkou knih Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti / koncepty / kontakty (Praha 2016), Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Praha 1913); podílela se na knihách Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu (Brno, 2015), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (Praha 2012), Umělecké památky Prahy. Velká Praha (Praha 2012, 2017), Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe (Praha 2010) ad.

 

PRODEJ VSTUPENEK

Plné vstupné: 100 Kč / osoba, snížené: 50 Kč / student, senior

Kapacita omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Vstupenky lze zakoupit online na stránkách www.tugendhat.eu

 

INFORMACE:

Tel.: +420 515 511 015 / 017 


E-mail: info@tugendhat.eu

 

Plakát ke stažení zde.