Transport skleněných okenních tabulí do zahradního průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýTransport a osazování skleněných okenních tabulí do zahradního průčelí, 2011, foto: Jan ValaTransport tabule z mléčného skla do hlavního obytného prostoru, 2011, foto: Jan ValaTransport skleněných okenních tabulí do zahradního průčelí, 2011, foto: Jan ValaOsazování mléčných skel do zaoblené stěny v uličním průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýMléčná zaoblená stěna v uličním průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýČástečné zasklení zahradního průčelí a zídky z lomového kamene při podnoži domu, 2011, foto: David ŽidlickýZídky z lomového kamene se schodištěm při podnoži domu, 2011, foto: David ŽidlickýPohled z horní terasy do zahrady, vytyčení nové kanalizace, 2011, foto: David ŽidlickýZahrada, vytyčení nové kanalizace, 2011, foto: David ŽidlickýRestaurovaný plášť ocelového nosného sloupu na vstupní terase, 2011, foto: David ŽidlickýPohled z technické terasy na vstupní terasu domu, 2011, foto: David ŽidlickýSeverozápadní průčelí zahradní terasy s transferovanou původní omítkou, 2011, foto: David ŽidlickýZídky z lomového kamene při podnoži domu a jihozápadní průčelí zahradní terasy s transferovanými původními omítkami, 2011, foto: David ŽidlickýHorní terasa (3. NP), doplnění chybějící části omítek nad travertinovým soklem, 2011, foto: David ŽidlickýKuchyň (2. NP), bělninové obklady, 2011, foto: David ŽidlickýKuchyň (2. NP), práce restaurátorů při osazení bělninových obkladů, 2011, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP), restaurované vnitřní omítky a dřevěné zárubně dveří, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP), aplikace tenkovrstvých omítek, 2011, foto: David ŽidlickýVstupní hala (3. NP), průhled do pokoje chlapců díky demontovanému dřevěnému obložení stěny, 2011, foto: David Židlický

Transport skleněných okenních tabulí do zahradního průčelí, 2011, foto: David Židlický

ZÁŘÍ 2011

velikost textu A A původní

 
ZASKLÍVÁNÍ 
V průběhu září byla osazena velkoformátová skla v hlavním obytném prostoru, tj. mléčná prosvětlená stěna, zasklení zimní zahrady a veškeré zaklení velkoplošných oken včetně obou spouštěcích oken. V uliční partii domu proběhlo zasklení mléčné zaoblené stěny hlavní vstupní haly. Skla byla osazena dle původní technologie, tj. do sklenářského tmelu, který je z důvodu větší plasticity doplněn olejem Ovatrol.

ZAHRADA 
Na základě vyvzorkovaných ploch zídek z lomového kamene při podnoži domu probíhá vyzdívání zídek, které je před dokončením. U zahradních cest byly dokončeny podkladní štěrkové vrstvy. Po zjištění špatného stavu jerlínu, který odhalil zdravotní řez, rozhodli odborníci o jeho asanaci.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Pokračuje připojení historických kotlů na novou otopnou soustavu včetně napojení rozvodů vody. Zároveň proběhlo napojení na veřejnou parovodní síť.
Kameny ze vzduchotechnické komory, která slouží ke zvlhčování vzduchu, byly očištěny a jsou připraveny k navrácení na původní místo.

KOVOVÉ PRVKY 
Na vstupní terase provedli restaurátoři vzorové ošetření jednoho z nosných sloupů. Opláštění ocelových nosných sloupů v exteriérech je z tombaku, jehož povrch byl opatřen pozdějšími nátěry. Povrch tombaku byl degradován osmirkováním hrubým smirkovým papírem zřejmě z důvodu vyšší přilnavosti druhotných nátěrů. Druhotné nátěry jsou postupně odstraňovány chemickou cestou tak, aby byla v maximální míře zachována původní patina. Vzorový sloup na vstupní terase byl zároveň opatřen finálním voskem a připraven pro posouzení projektanty a orgány památkové péče.
U venkovních ocelových zábradlí při technické terase a zaměstnaneckém schodišti proběhlo očištění a byl aplikován základní antikorozní nátěr.
Dále bylo rozhodnuto, že autentická část ocelové nohy nesoucí kulatý jídelní stůl nebude uložena v depozitáři, ale bude osazena na původní místo.

DALŠÍ PRÁCE 
Z rubové strany vyzděných obvodových stěn zahradní terasy (2. NP) byly dokončeny finální omítkové vrstvy. Na horní a nástupní terase (3. NP) restaurátoři dokončují osazování travertinových soklíků.
V tzv. tunelu (2. NP) probíhá očištění cihelného zdiva a pokládka betonové dlažby do pískového lože.
Na základě vyvzorkovaných ploch probíhá obložení keramickými bělninovými obkladačkami v kuchyni (2. NP) a v někdejší prádelně (1. NP).
V interiérech 3. NP dokončili restaurátoři práce na aplikaci tenkovrstvých omítkových vrstev. Dále probíhají tyto práce ve 2. a 1. NP.
Ze vstupní haly restaurátoři demontovali obložení dřevěné palisandrové stěny, které bylo odvezeno do restaurátorských dílen.