Osm desetiletí moderního domu

velikost textu A A původní

 

Dagmar Černoušková, Brněnská vila Tugendhat: osm desetiletí moderního domu, Architektúra a urbanizmus. Časopis pre téoriu architektúry a urbanizmu, roč. XLVI, 2012, č. 1-2, s. 24-51

Článek ke stažení zde.

Příspěvek mapuje více jak osm desetiletí historie vily Tugendhat. Autor vily manželů Grety a Fritze Tugendhatových (1929-1930), německý architekt Ludwig Mies van der Rohe, žil od roku 1938 v USA a zásadním způsobem ovlivnil vývoj americké architektury 20. století. Dnes je brněnská vila Tugendhat nejautentičtěji zachovanou Miesovou realizací na evropském kontinentě. 

Příspěvek seznamuje s jednotlivými etapami stavebních, ale i společenskopolitických dějin domu. Zachycuje genius loci lokality v souvislosti s brněnskou architekturou 19. století, orientovanou na nedalekou Vídeň. Mapuje nelehké osudy domu v poválečném období a prezentuje dvouletou obnovou a restauraci stavby (2010-2012).