Dagmar Černoušková, Iveta Černá, Stuttgart 1927 – Brno 1928 / sídliště Weissenhof – kolonie Nový dům. Inspirace i pro vilu Tugendhat? In: Radana Červená (ed.), ARCHIVUM AMICUS HISTORICI EST. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno: Archiv města Brna 2015, s. 506–599

V roce 1927 uspořádal německý Werkbund (Svaz německého díla umělců) velkoryse koncipovanou výstavu, která prezentovala pod programatickým názvem „Byt“ představy o výstavbě individuálního a kolektivního bydlení ve 20. století. Své návrhy zde realizovalo 17 architektů reprezentujících evropskou avantgardu. Autorem plánu zástavby sídliště a největšího obytného bloku byl Ludwig Mies van der Rohe. 

Greta Tugendhatová v roce 1969 v rodném Brně mj. vzpomněla, že sídliště Weissenhof na ni silně zapůsobilo. Mies navštívil v září 1928 Brno a není vyloučeno, že v doprovodu svých hostitelů si prohlédl i výstavu moderního bydlení – kolonii „Nový dům“. Ta byla součástí Výstavy soudobé kultury na nově vybudovaném výstavišti.

Obě tyto výstavy dnes patří k manifestům evropské moderny 20. století. Obě se však ve dvou základních ohledech lišily: 1) ve Stuttgartu šlo o individuální, ale i kolektivní bydlení s mezinárodní účastí architektů; v Brně šlo výhradně o individuální bydlení s účastí pouze domácích tvůrců; 2) zatímco na Weissenhofu realizoval výstavbu německý Werkbund a město Stuttgart, v Brně šlo o ryze developerský podnik soukromé stavitelské firmy pod formálním patronátem Svazu československého díla. 

V obou případech se jednalo o ukázku moderního bydlení pro střední vrstvy a obě výstavy se staly cennou inspirací i pro velkoryse koncipovaný rodinný dům zámožných klientů, který později proslul jako jedna z nejvýznamnějších vilových staveb na světě.

 

Článek ke stažení zde.