Iveta Černá – Dagmar Černoušková, Vila Tugendhat jako badatelské centrum. In: Iveta Černá – Ivo Hammer (eds.), MATERIALITY, Sborník příspěvků mezinárodního sympozia o ochraně památek moderní architektury, Brno: Muzeum města Brna a Hornemann Institut 2008, s. 208-221

Shrnutí nejnovějších poznatků o vile Tugendhat, přednesených na mezinárodním sympoziu MATERIALITY. Sympozium, které se konalo na brněnském výstavišti ve dnech 27. - 29. dubna 2006, bylo zaměřeno na průzkumy a péči o zachování povrchových ploch staveb klasické moderny. Vile Tugendhat byl věnován blok samostatných přednášek.

Text vychází z obsáhlé studie uveřejněné v časopise Průzkumy památek a je doplněn obrazovou přílohou, kterou tvoří doposud nepublikované fotografie a archivní dokumenty. Součástí textu je anglická mutace a obsáhlé resumé a německém jazyce.

Článek ke stažení zde.