Katalog originální plánové dokumentace
vily Tugendhat

velikost textu A A původní

 

Konvolut archivních plánů vily Tugendhat, uložených ve sbírkách Muzea města Brna, čítá 303 výkresů. Jejich systematická digitalizace započala v roce 2009, kdy byly naskenovány asi dvě třetiny plánů. K odbornému systematickému zpracování bylo přistoupeno až v roce 2016, kdy vznikl „Katalog originální plánové dokumentace vily Tugendhat ze sbírek Muzea města Brna“, dotovaný částečně z programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR.

Prvním krokem byla digitalizace všech zbývajících podkladů, skenování probíhalo šetrně za odborného dohledu a výsledné soubory mají zachovanou barevnost a vysoké rozlišení. V dalším kroku proběhla systematická katalogizace a podrobná analýza, všem plánům byla přiřazena čísla inventáře archivu MuMB, byl zjištěn jejich aktuální stav dochování, přesný rozměr, originální měřítko a technika zpracování. Díky těmto jednotlivým krokům mohlo být na závěr přistoupeno k sestavení přehledného katalogu. Číselné řazení plánů bylo zachováno dle originálního členění Atelieru Mies van der Rohe Berlin.

Díky třem jazykovým mutacím (české, německé a anglické) může sloužit katalog k náhledu badatelům z celého světa. Jeho úvodní odborný text seznamuje s historickými souvislostmi, systém navigace pomocí půdorysů se značkami jednotlivých plánů usnadňuje orientaci v katalogu. K vybraným prvkům a konstrukcím byla doplněna fotodokumentace, mimo jiné z období památkové obnovy v letech 2010-2012. Pro snazší pochopení některých výkresů a konstrukčních řešení byly zpracovány 3D modely a animace.

Katalog se v tištěné a digitální verzi fyzicky nachází ve Studijním a dokumentačním centru vily Tugendhat a v Oddělení dějin architektury na hradě Špilberku. Slouží zájemcům z řad odborné a laické veřejnosti a v neposlední řadě také jako podklad pro získávání cenných informací pro péči o vilu i zahradu, odpovídající úrovni péče o světové památky moderní architektury. Jedním z důvodů jeho vzniku byla taky ochrana originální plánové dokumentace, prohlížením nově vzniklého katalogu nebo naskenovaných originálů v počítači se nebude zhoršovat stav uchovaných archiválií.

Muzeum města Brna není jediným vlastníkem plánové dokumentace ikonické brněnské vily. Největší konvolut archivních pramenů, především plány a fotografie vily Tugendhat, je uchován v Archivu Ludwiga Miese van der Rohe (MvdRA), který byl založen jako samostatná sekce v Oddělení architektury a designu Muzea moderního umění v New Yorku (MoMA). Tamější sbírka obsahuje více než dvacet tisíc položek. Další původní plánová dokumentace k vile Tugendhat, zvláště kresby Miesova spolupracovníka, architekta Sergia Ruegenberga, jsou uloženy v kulturních institucích v Německu, a sice v knihovně Státních muzeí v Berlíně (Staatliche Museen zu Berlin, Kunsbibliothek) a v archivu Hannah Höchové v Berlínské galerii (Hannah Höch-Archiv, Berlinische Galerie, Berlin). Do budoucna se proto studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat hodlá věnovat další odborné interpretaci plánové dokumentace nejen z tuzemské, ale všech ostatních zmiňovaných sbírek díky dlouhodobě budované meziinstitucionální mezinárodní spolupráci.

Inventář plánů ke stažení zde.

 

Animace spouštěcího okna v hlavním obytném prostoru.

Animace spouštěcího okna v hlavním obytném prostoru.