Archiv obrazu a zvuku

 
Katalog originální plánové dokumentace

Katalog originální plánové dokumentace

Konvolut archivních plánů vily Tugendhat, uložených ve sbírkách Muzea města Brna, čítá 303 výkresů. Jejich systematická digitalizace započala v roce 2009, kdy byly naskenovány asi dvě třetiny plánů. K odbornému systematickému zpracování bylo přistoupeno až v roce 2016, kdy vznikl „Katalog originální... zobrazit celý text

 
PROJEKT SROVNÁVACÍCH FOTOGRAFIÍ

PROJEKT SROVNÁVACÍCH FOTOGRAFIÍ

Pořízení fotografických srovnávacích záběrů vzniklých po studiu fotografického archivu Fritze Tugendhata a studia snímků ateliéru DeSandalo Brno provádějí fotografové Daniela Vokounová a David Židlický. Srovnávací fotografie jsou vyfotografovány ze stejného místa jako snímky dobové, jejichž zaznamenané stanoviště mohou... zobrazit celý text

 
DIGITALIZACE ARCHIVNÍ PLÁNOVÉ DOKUMENTACE

DIGITALIZACE ARCHIVNÍ PLÁNOVÉ DOKUMENTACE

V roce 2009 byla zahájena systematická digitalizace archivní plánové dokumentace k vile Tugendhat, která je uložena ve sbírkách Muzea města Brna. Do digitální podoby bylo převedeno cca 200 ks plánů, tj. asi 2/3 celého konvolutu plánů. Naskenování těchto archivních pramenů probíhalo velmi pomalu ve výjimečně náročném... zobrazit celý text

 
Film : House Tugendhat

Film : House Tugendhat

Dieter Reifarth, 2013, 116 min. Vila Tugendhat (1928/30) v Brně, v České Republice, je jedinečným příkladem moderní architektury. Představuje sociální utopické úsilí architekta Miese van der Rohe a pohled na design životního stylu otevřeně smýšlející vyšší třídy jeho klientů, Grety a Fritze Tug... zobrazit celý text

 
Fotografie Miloše Budíka

Fotografie Miloše Budíka

K nevýznamnějším pramenům, které byly získány pro SDC-VT v roce 2008 patří fotografie vily Tugendhat od brněnského fotografa Miloše Budíka, který v únoru 1959 pořídil cca 60 záběrů exteriérů a interiérů domu. Tyto fotografie představují nejen cenný historický dokument, ale také osobité umělecké ztvárnění jedné z nejslavnějších... zobrazit celý text

 
Fotografie Petera Zerwecka

Fotografie Petera Zerwecka

Významným přírůstkem fondů SDC-VT se v roce 2008 stal konvolut 15 snímků německého architekta Petera Zerwecka. Peter Zerweck z Norimberka fotografoval ve vile Tugendhat v srpnu 1969. Hodnota a význam jeho záběrů exteriérů a interiérů domu spočívá v tom, že jde zřejmě o první známé poválečné barevné fotografie z vily... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - JOSEF JANEČEK

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - JOSEF JANEČEK

V rámci badatelské činnosti Studijního a dokumentačního centra byl pořízen audiovizuální záznam výpovědi Ing. Josefa Janečka o okolnostech projektu a realizace obnovy a rekonstrukce vily v letech 1981-1985, který byl pořízen přímo ve vile Tugendhat.Projekt obnovy a rekonstrukce v 80. letech byl zpracován... zobrazit celý text

 
OKNA

OKNA

Ukázka zavření spouštěcího okna proti onyxové příčce, které se jako jediné zachovalo až do 80. let původní – viz archivní fotodokumentace z poválečného období. Likvidace jediného dochovaného původního zasklení u spouštěcího okna patří k nejdiskutovanějším momentům obnovy a rekonstrukce vily v 80. letech.... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - JOSEF NĚMEC

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - JOSEF NĚMEC

Architekt Josef Němec je emeritním ředitelem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Brně. Od počátku 70. let jako jeden z prvních aktivně tvůrčích architektů inicioval a prosazoval obnovu památek moderní architektury. Právě on sehrál klíčovou roli v osudu světově nejproslulejší brněnské... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - Vladimír Šlapeta

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - Vladimír Šlapeta

Architekt a urbanista, profesor Vladimír Šlapeta, patří k předním českým historikům a teoretikům moderní architektury. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení v Praze a téměř dvacet let vedl oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Dlouhodobě působí pedagogicky - byl děkanem... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - BOHUMIL KOČÍ

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - BOHUMIL KOČÍ

Prof. Ing. Bohumil Kočí, CSc. je emeritním profesorem fakulty stavební na Vysokém učení technickém v Brně. Řadu let působil jako ředitel Průmyslových staveb Brno a Průmyslových staveb Gottwaldov (Zlín) a jako ředitel stavby Východoslovenských železáren. Na počátku 40. let byl jako absolvent průmyslovky vyslán... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT- JAROSLAV MACHOVEC

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT- JAROSLAV MACHOVEC

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSs. je emeritním profesorem Mendelovy univerzity v Brně. Je nestorem českého okrasného zahradnictví a předním odborníkem v této oblasti. Patří také k bývalým blízkým spolupracovníkům zahradní architektky Markéty Roderové-Müllerové, spoluautorky zahrady vily Tugendhat. ... zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - VLASTA PLUHAŘOVÁ

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - VLASTA PLUHAŘOVÁ

Paní Vlasta Pluhařová prožila část dětství na počátku 40. let v Černých Polích. Se svou kamarádkou, která bydlela ve vile sousedící s vilou Tugendhat, a s dalšími dětmi z okolí si často hrávala v zahradě vily Tugendhat. Děti se tehdy dostaly i do hlavního obytného prostoru vily.   zobrazit celý text

 
SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - MILAN KNAP

SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - MILAN KNAP

Ing. Milan Knap je emeritním ředitelem Výzkumného ústavu SkloUnion Teplice. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou, katedru sklářských technologií, v Praze. Jedním z jeho pedagogů byl světově proslulý český vědec Prof. Otto Wichterle. Milan Knap působil 43 let ve sklářském průmyslu na severu Čech... zobrazit celý text