SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - BOHUMIL KOČÍ

velikost textu A A původní

 

Prof. Ing. Bohumil Kočí, CSc. je emeritním profesorem fakulty stavební na Vysokém učení technickém v Brně. Řadu let působil jako ředitel Průmyslových staveb Brno a Průmyslových staveb Gottwaldov (Zlín) a jako ředitel stavby Východoslovenských železáren. Na počátku 40. let byl jako absolvent průmyslovky vyslán do vily Tugendhat, aby zde pro Waltra Messerschmidta zajistil dílčí stavební úpravy.