SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT – VLADIMÍR ŠLAPETA

velikost textu A A původní

 

Architekt a urbanista, profesor Vladimír Šlapeta, patří k předním českým historikům a teoretikům moderní architektury. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení v Praze a téměř dvacet let vedl oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Dlouhodobě působí pedagogicky - byl děkanem pražské i brněnské fakulty architektury. Často přednáší v zahraničí, kde také získal významná ocenění. Od 80. let propaguje ve světě formou výstav a publikací zejména brněnský funkcionalismus. Je členem řady mezinárodních vědeckých institucí a autorem desítek publikací o české moderní architektuře.