SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT – JAROSLAV MACHOVEC

velikost textu A A původní

 

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSs. je emeritním profesorem Mendelovy univerzity v Brně. Je nestorem českého okrasného zahradnictví a předním odborníkem v této oblasti. Patří také k bývalým blízkým spolupracovníkům zahradní architektky Markéty Roderové-Müllerové, spoluautorky zahrady vily Tugendhat.