Detail základové konstrukce, nedatovánoSituační plán vily Tugendhat, nedatovánoPůdorys suterénu s rozvodem vody, září 1929Půdorys hlavního obytného patra s rozvodem vody, září 1929Půdorys horního ložnicového patra s rozvodem vody, září 1929Plán k osazení dvou spouštěcích oken, 14. června 1930Topné těleso v zimní zahradě, 7. března 1930

Detail základové konstrukce, nedatováno

DIGITALIZACE ARCHIVNÍ PLÁNOVÉ DOKUMENTACE

velikost textu A A původní

 

V roce 2009 byla zahájena systematická digitalizace archivní plánové dokumentace k vile Tugendhat, která je uložena ve sbírkách Muzea města Brna. Do digitální podoby bylo převedeno cca 200 ks plánů, tj. asi 2/3 celého konvolutu plánů. Naskenování těchto archivních pramenů probíhalo velmi pomalu ve výjimečně náročném a opatrném režimu, který musel respektovat mnohdy velmi špatný stav archiválií. Všechny plány byly skenovány oboustranně v původní barevnosti ve vysokém rozlišení, a to s individuálním přístupem ke každému jednotlivému dokumentu. Výsledná databáze bude k dispozici badatelům ve Studijním a dokumentačním centru a část této plánové dokumentace bude uveřejněna v náhledové formě na webových stránkách. Vzhledem k technické a časové náročnosti celé této operace bude digitalizace plánů v tomtéž výjimečném režimu nadále pokračovat.