SBĚRNÝ VIDEO-DOKUMENT - JOSEF NĚMEC

velikost textu A A původní

 

Architekt Josef Němec je emeritním ředitelem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Brně. Od počátku 70. let jako jeden z prvních aktivně tvůrčích architektů inicioval a prosazoval obnovu památek moderní architektury. Právě on sehrál klíčovou roli v osudu světově nejproslulejší brněnské památky – vily Tugendhat. Město díky jeho usilovné osvětě investovalo na počátku 80. let prostředky do její obnovy a rekonstrukce, která stavbu zachránila.