V Bruselu byla 17. dubna 1958 zahájena světová výstava EXPO ´58, jejíž architektonickou dominantou se stal objekt Atomia. Za šest měsíců jejího trvání ji navštívilo 42 milionů lidí a do dějin světových výstav se zapsala jako jedna z nejúspěšnějších. Československo sklidilo na výstavě obrovský úspěch – významné ocenění získala architektonicky moderně řešená restaurace, která byla po výstavě převezena do Prahy. Výstava EXPO ´58 zásadním způsobem určila celkový životní styl v první polovině 60. let. Tzv. bruselský styl je také v architektuře svébytným „slohovým obdobím“ 2. poloviny 20. století.

V roce 1959 byl český chemik Jaroslav Heyrovský (1890-1967) oceněn Nobelovou cenou za chemii (objev polarografie).