V roce 1958 byla správa nemovitosti převedena na Krajský ústav národního zdraví v Brně.