Nynější území České republiky bylo od roku 1526 součástí Habsburské monarchie. Sídelním městem tohoto mnohonárodního soustátí byla Vídeň. Za vlády Josefa II. (1741-1790; 1764-90 císař Svaté říše římské; 1780-90 uherský a český král) byla prosazena řada reforem, což podpořilo průmyslovou revoluci. 

V Brně se od poloviny 18. století rozvinula manufakturní výroba vlny a dalších druhů textilií, která se po roce 1800 proměnila na výrobu tovární. Do poloviny 19. století se Brno stalo střediskem vlnařské výroby ve střední Evropě a začalo být nazýváno moravským či rakouským Manchestrem.