V Brně byly císařem Josefem II. založeny Lužánky, první veřejný park v českých zemích. Původně tento park sahal až na svahy Černých Polí. Táhlý hřeben nad parkem, nazývaný Belvedere, byl až do druhé poloviny 19. století jeho součástí a veřejná zeleň zde plynule přecházela do soukromých zahrad. Právě v tomto prostoru začala po roce 1860 nejstarší urbanizace brněnské rezidenční čtvrti, nazývané Černá Pole (Schwarzfeld), kde byla později, v letech 1929-1930 postavena vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových. 

Architektonickou dominantou Lužánek se stal objekt Kasina od vídeňského architekta Ludwiga Förstera (1853-55). Před Kasinem byla v roce 1860 instalována kašna se skupinou putti od sochaře Franze Melnitzkého, se kterým zde spolupracoval v Brně začínající kameník Adolf Loos, otec slavného architekta. Současná podoba přírodně krajinářského parku vykrystalizovala v 50.-60. letech 19. století.