V roce 1848 byl na Velkém náměstí (dnes náměstí Svobody) dostavěn palác moravského průmyslníka Franze Kleina od vídeňských architektů Theophila Hansena a Ludwiga Förstera (1847-48). Šlo o nový dispoziční typ měšťanského domu s řadou technických novinek a s litinovými architektonickými prvky na hlavním průčelí. Litina působila nejen jako konstrukční a výtvarné novum, ale i jako reklama majitelova oboru a Kleinův palác se stal vskutku demonstrací modernosti.