Únorová revoluce v roce 1948 v Paříži se stala rozbuškou celoevropské revoluce v letech 1848-49. Revoluční vlna byla důsledkem zhoršujících se hospodářských a politických poměrů. V březnu 1848 povstala města Mnichov, Vídeň, Budapešť, Berlín, Poznaň a Madrid. Ve většině států byly prosazeny ústavy a zaručena určitá práva a svobody. V září 1848 vypuklo povstání v Uhrách, od listopadu 1848 zasedal sněm v Kroměříži. V prosinci 1848 nastoupil nový císař František Josef I. V březnu 1849 byl vojskem obsazen a rozpuštěn kroměřížský sněm. Revoluce v Uhrách byla krvavě potlačena a v celé Evropě byla postupně utlumena. V řadě zemí však zůstaly v platnosti ústavy a uvolnil se tak rozvoj moderní občanské společnosti.